ชื่อผู้ใช้งานระบบ : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน : XXXX
 
การเข้าใช้ระบบในครั้งแรก ให้อาจารย์เข้าชื่อผู้ใช้: บัตรประชาชน และรหัสผ่าน: XXXX เมื่อเข้าสู่ระบบจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนและออกจากระบบ เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ตั้งไว้
กรอกเกรดในระบบออนไลน์ โปรเจ็ค โครงงาน ปัญหาพิเศษ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลาปิดระบบ 24.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาโทร. 08-7979-9855
 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน