ชื่อผู้ใช้งานระบบ : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน : XXXX
 
การเข้าใช้ระบบในครั้งแรก ให้อาจารย์เข้าชื่อผู้ใช้: บัตรประชาชน และรหัสผ่าน: XXXX เมื่อเข้าสู่ระบบจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนและออกจากระบบ เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ตั้งไว้
รายละเอียดการลงทะเบียนและชำระเงิน http://trang.rmutsv.ac.th/regis/sites/trang.rmutsv.ac.th.regis/files/data/76/calender.regis602_1.pdf (copy ลิงค์)
หากมีข้อสงสัยกรุณาโทร. 08-7979-9855
 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน